Covid-19

Kinderen in quarantaine:


  • 5de en 6de leerjaar:

   • De IT-middelen in de klas laten het toe om de kinderen onmiddellijk digitaal mee te laten volgen wat er in de klas gebeurt

   • Ze krijgen een login van de klasleerkracht en kunnen dan van thuis uit les volgen. Lesmateriaal ligt klaar op het secretariaat.

   • afhalen op het secretariaat met mondmasker

   • Nood aan een laptop? Mits een waarborg kunnen wij die uitlenen


  • lagere klassen:

   • er wordt een bundel gemaakt met de klasopdrachten

   • de kinderen maken in de mate van het mogelijke die opdrachten thuis

   • de klasleerkracht of zorgjuf neemt contact op

   • afhalen op het secretariaat met mondmasker


 • bij terugkomst:

  • de klasleerkracht evalueert hoeveel achterstand het kind heeft opgelopen

  • het zorgteam helpt om die achterstand zo snel mogelijk weg te werken

Verplichte maatregelen "laag risico"1. Beperk je contacten
   • je mag:

     • naar school

     • naar de opvang

     • naar je hobby’s (sportclub, kunstacademie, jeugdbeweging,…).

   • vermijd contacten met kwetsbare personen:

     • oudere mensen

     • mensen met suikerziekte

     • personen met problemen aan het hart of de longen

     • mensen die snel ziek worden

2. Volg je gezondheid goed op

   • Ben je verkouden, heb je koorts, kan je moeilijk ademen, moet je vaak hoesten, of kan je niet zo goed meer ruiken en proeven?
    Telefoneer direct de huisarts (van wacht). Die beslist of een test nodig is en geeft advies.

   • Als je niet ziek wordt, is een test niet nodig.

   • Ben je getest en heb je corona? Contacteer dan onmiddellijk de school.

3. Bescherm je huisgenoten

 • Verlucht je woning. Zet vaak een raam of deur open

 • Was je handen met water en zeep. Doe dit meerdere keren per dag.

 • Hoest en nies in een papieren zakdoek. Heb je geen zakdoek? Hoest en nies dan in de plooi van je elleboog