Covid-19

Kinderen in quarantaine:


  • 5de en 6de leerjaar:

   • De IT-middelen in de klas laten het toe om de kinderen onmiddellijk digitaal mee te laten volgen wat er in de klas gebeurt

   • Ze krijgen een login van de klasleerkracht en kunnen dan van thuis uit les volgen.
    Lesmateriaal ligt klaar op het secretariaat.

   • afhalen op het secretariaat met mondmasker

   • Nood aan een laptop? Mits een waarborg kunnen wij die uitlenen


  • lagere klassen:

   • er wordt een bundel gemaakt met de klasopdrachten

   • de kinderen maken in de mate van het mogelijke die opdrachten thuis

   • de klasleerkracht of zorgjuf neemt contact op

   • afhalen op het secretariaat of in de gang met mondmasker

   • Nood aan een laptop? Mits een waarborg kunnen wij die uitlenen


 • bij terugkomst:

  • de klasleerkracht evalueert hoeveel achterstand het kind heeft opgelopen

  • het zorgteam helpt om die achterstand zo snel mogelijk weg te werken

Verplichte maatregelen "verhoogde waakzaamheid" - "laag risico"1. Beperk je contacten
   • je mag:

     • naar school

     • naar de opvang

     • naar je hobby’s (sportclub, kunstacademie, jeugdbeweging,…).

   • vermijd contacten met kwetsbare personen:

     • oudere mensen

     • mensen met suikerziekte

     • personen met problemen aan het hart of de longen

     • mensen die snel ziek worden

2. Volg je gezondheid goed op

   • Ben je verkouden, heb je koorts, kan je moeilijk ademen, moet je vaak hoesten, of kan je niet zo goed meer ruiken en proeven? (klik hier voor alle symptomen)
    Ga naar de website "
    www.mijngezondheid.be" of scan de QR code: via de online bevraging krijg je een testcode.
    OF telefoneer de huisarts (van wacht). Die beslist of een test nodig is en geeft advies.

   • Als je niet ziek wordt, is een test niet nodig.

   • Ben je getest en heb je corona? Contacteer dan onmiddellijk de school.

3. Bescherm je huisgenoten

 • Verlucht je woning. Zet vaak een raam of deur open

 • Was je handen met water en zeep. Doe dit meerdere keren per dag.

 • Hoest en nies in een papieren zakdoek. Heb je geen zakdoek? Hoest en nies dan in de plooi van je elleboog

4. Hoe de school verwittigen

 • Bezorg ons deze gegevens:

   • voornaam + Naam + klas

   • laatste dag op school

   • telefoonnummer voor contacttracing CLB

 • Tijdens de schooldagen: mail naar ave@edegem.be of 03 289 21 50

 • Na schooltijd of weekend: SMS naar 0498 105 886

"Noodremprocedure" (hoog risico contact) regels vanaf 10/1/2022

Wanneer?

 • als een leerkracht positief test

 • bij een clusterbesmetting en als 4 leerlingen van dezelfde klas besmet zijn binnen de week

 • als de school geen oplossing meer heeft voor de opvang van de klas bij afwezigheid van een klasleerkracht

Wat?

 • de school overlegt met het CLB en de beslissing wordt via mail aan de ouders van de klas meegedeeld

 • alle kinderen van de klas moeten in quarantaine

 • er worden geen codes meer gestuurd door het CLB: enkel kinderen die symptomen vertonen, worden immers nog getest.

 • testen gebeurt zodra je symptomen hebt:

 • bij symptomen, moet je zelf een code aanvragen via www.mijngezondheid.be of door de QR-code te scannen of na advies van de huisarts (De huisartsen zijn momenteel overbevraagd: raadpleeg ze enkel bij twijfel of zware symptomen)

 • afhankelijk van de beschikbaarheid van de klasleerkracht, proberen wij afstandsonderwijs te organiseren.
  De klasleerkracht neemt hierover zelf contact op met de ouders en zet digitaal materiaal klaar.

Broers en zussen? Herstelcertificaat?

 • Broers en zussen mogen nog wel naar school als ze geen symptomen hebben.

 • Als een lid van de leefeenheid positief test, moet de hele leefeenheid (ook broers en zussen) in quarantaine tot de resultaten bekend zijn van de PCR-testen

 • Alle kinderen van de klas én de leerkracht blijven thuis tot het einde van de quarantaine van 5 dagen.

 • Vanaf dag zes mogen de kinderen zonder symptomen naar school: (het CLB kan een andere dag bepalen i.f.v. het aantal besmettingen)

  • de eerste 5 dagen, neem je telkens een zelftest af bij de kinderen

  • zelftests zijn beschikbaar bij de apotheek of in de supermarkten: er is een financiële regeling voor zij die dat nodig hebben zodat de test 1 EUR kost

  • de school heeft ook 2 soorten tests in beperkte voorraad: een speekseltest voor de allerjongsten en een 'neustest' voor de anderen

 • Herstelcertificaat:

   • ook de kinderen met een herstelcertificaat blijven thuis

financiële hulp - aide financière, financial help, ayuda financiera, finansal yardim, ...