Altijd welkom bij de ouderraad!

Wie?

Alle ouders die kinderen op de school hebben, zijn automatisch lid van de ouderraad. Iedereen is dus steeds welkom op de maandelijkse vergaderingen. Het bestuur zorgt voor de continuïteit van de werking.

Wat?

De taak van de ouderraad is heel verscheiden: gesprekspartner zijn, initiatiefnemer voor verschillende activiteiten, meedenken aan een open schoolbeleid, bezorgd zijn om het welzijn van alle leerlingen.

 • een kindervriendelijk schoolfeest

 • organisatie ‘FIETSEN op ROLLEN’ en verkoop van tweedehandsfietsen

 • een lichtjesstoet

 • de schoolfuif: even uit de bol gaan

 • de QUIZ

 • 1001 pannenkoeken voor kinderen met carnaval

 • de werking van het Sociaal Fonds

 • actief meewerken aan de schoolraad

 • glühwein: hartverwarmend jaareinde voor alle ouders

 • helpende handen voor klas- en schoolactiviteiten

 • naaiploeg voor de kostuums van Creata


Waarom?

Zonder ouderraad zou het leven in onze school er helemaal anders uitzien. Dankzij een eerlijk engagement van velen, de luisterbereidheid van ouders en schoolteam en de moed om steeds opnieuw nieuwe mensen aan te spreken, is de oudervereniging een dragende kracht binnen de schoolcultuur.

Sociaal fonds

Met het sociaal fonds wil de ouderraad die kinderen helpen van wie de ouders het financieel moeilijk hebben. Er wordt altijd een eigen inspanning van 25% gevraagd. De andere 75% wordt dan door het sociaal fonds betaald.

Aanvragen lopen via de algemeen directeur of de beleidscoördinator die ze zeer vertrouwelijk en discreet behandelen.

Wat kan niet? Betalingen van tijdschriften of foto's.

Wat kan wel? Betalingen van 75% van zwemmen, uitstappen, workshops en openluchtklassen en zelf 25% bijdragen.

Wie aanspreken?

Voorzitter: Johan Nagels

Materiaal: Dounia Rousseeuw

Financiën: Stephanie De Naeyer

Vertegenwoordigers Schoolraad:

Stephanie De Naeyer, Ellen Seghers, Björn Ceulemans


Hoe contact opnemen

Stuur mailtje naar:

ouderraad@andreasvesalius.net