Inschrijvingen kleuterafdeling

Hoe aanmelden?

 • Voorrangsgroepen: van maandag 9 - 27 januari 2023 mogen kinderen van personeel én kinderen behorende tot eenzelfde leefeenheid* van reeds ingeschreven kinderen, aanmelden. (klik hier)
  (LET OP !! Voorrangsregeling: niet aangemeld vóór 27 febr.: voorrangsregel vervalt en je meldt aan als alle anderen)
  (
  *leefeenheid: kinderen wonenden onder hetzelfde dak: broers en zussen, nieuw samengestelde gezinnen, ...)

 • 28 februari '23 tot en met 21 maart '23: nieuwe leerlingen melden aan via de website: klik hier

  • het tijdstip van aanmelden heeft GEEN invloed op het al dan niet toekennen van een plaats

  • als ouder kies je in welke scholen je wil aanmelden

  • als ouder bepaal je de schoolvolgorde: op 1 de school die het meest je voorkeur geniet, enzoverder

  • je kan alleen een plaats toegewezen krijgen in een school die je aanduidt als daar plaats is: je kan 1 tot 8 scholen opgeven (Wij raden aan om minimum 2 scholen op te geven.)

 • Criteria bij bepalen van de volgorde wie een ticket krijgt voor een school van uw keuze:

  • eerst op basis van afstand op wandelafstand (berekend door Google Maps),

  • vervolgens op basis van schoolkeuze (eerste, tweede, derde, ... keuze)

  • bij ex aequo’s (zelfde afstand, zelfde schoolkeuze) wordt toeval toegepast (de computer kiest at random)

24 april '23 tot 15 mei '23: INSCHRIJVEN:

  • Je ontvangt op 20 april '23 via mail een ticket als bevestiging van inschrijving,

  • In diezelfde week krijgt u een mail van de school om uw gegevens online in te geven om de inschrijving te vervolledigen.

  • LET OP: als je dit niet doet bij de toegewezen school vóór 15 mei '23, vervalt het ticket en wordt de gereserveerde plaats vrijgegeven voor kinderen op de wachtlijst.

  • U moet dan enkel nog voor 15 mei '23 de inschrijvingsformulieren komen ondertekenen op het schoolsecretariaat.

Vanaf 23 mei '23: vrije inschrijving voor nog open plaatsen

(principe: eerst is eerst)

Wie aanmelden?

 • alle kleuters geboren in 2021 of vroeger

 • kinderen die op de wachtlijst 2021 - 2022 stonden, hebben GEEN voorrang en moeten opnieuw aanmelden

Aantal klassen...?

 • 4 reuzenleefgroepen (4 & 5-jarigen)

 • 4 piepleefgroepen (2,5 & 3-jarigen)

elke groep gemiddeld 22 kleuters, op 1 februari ingestapt.

Graag een rondleiding, info over de school en onze visie?

 • Neem telefonisch contact op met de school zodat er een afspraak kan gemaakt worden: 03/289 21 50

 • De rondleidingen starten in het tweede trimester vanaf 16 januari tot eind februari

   • er zijn 2 keer per week rondleidingen

   • maximum 2 gezinnen per rondleiding

   • info over de schoolvisie en een kijkje in de klassen

   • voorzie +/- 1 uur voor deze kennismaking


Capaciteit

Schooljaar 2023 - 2024: per geboortejaar:

 • geboren in 2021: maximum 48 kleuters (nog plaatsen beschikbaar))

 • geboren in 2020: maximum 48 kleuters (volzet)

 • geboren in 2019: maximum 48 kleuters (nog plaatsen beschikbaar)

 • geboren in 2018: maximum 48 kleuters (volzet)

 • geboren in 2017: maximum 48 kleuters (nog plaatsen beschikbaar)

 • cijfers aangepast op 9/12/2022

Procedure wachtlijst

 • Als er een plaats vrij komt, wordt de eerstvolgende van de wachtlijst gebeld.

 • Als die op dat moment niet bereikbaar is, spreken wij een boodschap in op de voicemail én sturen wij een mail.

 • Wij verwachten binnen de 5 dagen een antwoord of de plaats wel of niet benut wordt.

  • Als wij na 5 dagen geen reactie krijgen, vervalt deze plaats op de wachtlijst en verwittigen wij de eerstvolgende op de lijst.

  • De kandidaat wenst de plaats wel:

   • op een afgesproken moment moeten de nieuwe formulieren van "gerealiseerde inschrijving" ondertekend worden op school

   • als dit niet gebeurt zonder verwittiging, vervalt het recht op inschrijving en wordt de eerstvolgende van de wachtlijst verwittigd