Inschrijvingen kleuterschool

Hoe kan je inschrijven?

EERST AANMELDEN via het digitaal aanmeldingssysteem (website beschikbaar vanaf 1 februari), daarna volgt de definitieve inschrijving op basis van de toegewezen tickets.

Hoe aanmelden?

 • Voorrangsgroepen: van maandag 25 januari 2021 tot/met 14 februari 2021 mogen kinderen van personeel én kinderen behorende tot eenzelfde leefeenheid* van reeds ingeschreven kinderen, aanmelden.
  (LET OP !! Voorrangsregeling: niet aangemeld vóór 15 febr.: voorrangsregel vervalt en je meldt aan als alle anderen)
  (
  *leefeenheid: kinderen wonenden onder hetzelfde dak: broers en zussen, nieuw samengestelde gezinnen, ...)

 • 1 tot en met 31 maart: nieuwe leerlingen melden aan via de website:

  • het tijdstip van aanmelden heeft GEEN invloed op het al dan niet toekennen van een plaats

  • als ouder kies je in welke scholen je wil aanmelden

  • als ouder bepaal je de schoolvolgorde: op 1 de school die het meest je voorkeur geniet, enzoverder

  • je kan alleen een plaats toegewezen krijgen in een school die je aanduidt als daar plaats is: je kan 1 tot 8 scholen opgeven (Wij raden aan om minimum 2 scholen op te geven.)

 • Criteria bij bepalen van de volgorde wie een ticket krijgt voor een school van uw keuze:

  • eerst op basis van afstand op wandelafstand (berekend door Google Maps),

  • vervolgens op basis van schoolkeuze (eerste, tweede, derde, ... keuze)

  • bij ex aequo’s (zelfde afstand, zelfde schoolkeuze) wordt toeval toegepast (de computer kiest at random)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

3 tot 28 mei: INSCHRIJVEN:

  • Je ontvangt op 26 april via mail een ticket als bevestiging van inschrijving,

  • In diezelfde week krijgt u een mail van de school om uw gegevens online in te geven om de inschrijving te vervolledigen.

  • LET OP: als je dit niet doet bij de toegewezen school vóór 9 mei, vervalt het ticket en wordt de gereserveerde plaats vrijgegeven voor kinderen op de wachtlijst.

  • U moet dan enkel nog voor 28 mei de inschrijvingsformulieren komen ondertekenen op het schoolsecretariaat.

Vanaf 1 juni: vrije inschrijving voor nog open plaatsen

(principe: eerst is eerst)

Wie aanmelden?

 • alle kleuters geboren in 2019 of vroeger

 • kinderen die op de wachtlijst 2020 - 2021 stonden, hebben GEEN voorrang en moeten opnieuw aanmelden

Aantal klassen...?

 • 4 piepleefgroepen (2,5 & 3-jarigen)

 • 4 reuzenleefgroepen (4 & 5-jarigen)

 • elke groep gemiddeld 22 kleuters, op 1 februari ingestapt.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Graag een rondleiding, info over de school en onze visie?

 • Neem telefonisch contact op met de school zodat er een afspraak kan gemaakt worden: 03/289 21 50

 • De rondleidingen starten in het tweede trimester vanaf 16 januari tot eind februari

   • er zijn 2 keer per week rondleidingen

   • maximum 2 gezinnen per rondleiding (1 volwassene per gezin)

   • eerst info over de schoolvisie en nadien een kijkje in de klassen

   • voorzie +/- 1 uur voor deze kennismaking

Capaciteit

Schooljaar 2021 - 2022: per geboortejaar:

 • geboren in 2019: maximum 42 kleuters (nog 5 plaatsen)

 • geboren in 2018: maximum 48 kleuters (volzet)

 • geboren in 2017: maximum 48 kleuters (nog 7 plaatsen)

 • geboren in 2016: maximum 48 kleuters (nog 4 plaatsen)

 • cijfers aangepast op 7/09/2021

Procedure wachtlijst

 • Als er een plaats vrij komt, wordt de eerstvolgende van de wachtlijst gebeld.

 • Als die op dat moment niet bereikbaar is, spreken wij een boodschap in op de voicemail én sturen wij een mail.

 • Wij verwachten binnen de 5 dagen een antwoord of de plaats wel of niet benut wordt.

  • Als wij na 5 dagen geen reactie krijgen, vervalt deze plaats op de wachtlijst en verwittigen wij de eerstvolgende op de lijst.

  • De kandidaat wenst de plaats wel:

   • op een afgesproken moment moeten de nieuwe formulieren van "gerealiseerde inschrijving" ondertekend worden op school

   • als dit niet gebeurt zonder verwittiging, vervalt het recht op inschrijving en wordt de eerstvolgende van de wachtlijst verwittigd