Preventie: intern & extern

Interne preventie

Gemeentelijke ambtenaar voor preventie:

Lode Cuypers

Mail: lode.cuypers@edegem.be

Vertrouwenspersonen in de school

Christophe Corsten en Ilke Festjens

Mail:

Externe preventiediensten

Milieu & Veiligheid

voor leerlingen en personeel

Wat?

 • controle speeltoestellen,

 • advies rond inrichting veilige speelplaats

 • bedrijfsrondgang en advies i.v.m. veiligheid in lokalen en gangen

 • observatie brandoefeningen & terugkoppeling

Contactpersoon

Wat?

Doornaardstraat 60 , 2160 Wommelgem
Tel. 03 350 08 11
Mail: info@igean.be website: www.igean.be

Arbeidsgeneesheer & Preventie

voor het personeel

Wat?

 • extern preventieadvies

 • bedrijfsarts (volgt ook de jaarlijkse bedrijfsrondgang)

 • bewaken en begeleiding welzijn op het werk

 • opleiding 'interne vertrouwenspersonen'

Contactpersonen

 • Shobha Collin (preventieadviseur )
  Mail: shobha.collin@liantis.be

 • Ann (bedrijfsarts)


Janssen & Fritsen

Controle van de turntoestellen