Preventie: intern & extern

Interne preventie

Gemeentelijke ambtenaar voor preventie:

Peter Sterkx

Mail: Peter.sterkx

Vertrouwenspersonen in de school

Christophe Corsten

Mail: 

Externe preventiediensten

Milieu & Veiligheid

voor  leerlingen en personeel

Wat?

Contactpersoon

Wat?

Doornaardstraat 60 , 2160 Wommelgem
Tel. 03 350 08 11 
Mail: info@igean.be      website: www.igean.be

Arbeidsgeneesheer & Preventie

voor het personeel

Wat?

Contactpersonen


Janssen & Fritsen

Controle van de turntoestellen