Buitenschoolse Opvang

IBO: Initiatief Buitenschoolse Opvang "De Speelclub"

De vzw Koraal organiseert buitenschoolse opvang in opdracht van het lokaal bestuur Edegem tijdens de schoolvrije momenten op weekdagen, voor alle basisschoolkinderen woonachtig en/of schoolgaand binnen de gemeente of waarvan ouders werken binnen de gemeente.


De Speelclub is een ontmoetingsplaats waar dagelijks gevarieerde en vrijblijvende activiteiten worden aangeboden. Ze bieden zorg en aandacht voor elk kind en zijn ouders in een huiselijke sfeer. Het hele jaar door wordt er met een ploeg enthousiaste, geschoolde begeleid(st)ers gestreefd naar continuïteit. Bij dit alles staan inspraak en participatie van ouders en kinderen centraal.

Wat doen kinderen in De Speelclub?

De Speelclub zorgt voor voor-en naschoolse opvang doorheen het schooljaar en voor dagopvang in vakantieperiodes en schoolvrije dagen. Een team van 16 begeleiders en 1 lokale coördinator zorgen hiervoor. De kinderen worden van en/of naar school gebracht, kinderen kunnen vrij spelen en er worden activiteiten gedaan. Voor en na school is er een open aanbod maar meestal spelen de kinderen vrij. 's Morgens van 7.00 uur tot 8.00u, dan brengen de begeleiders de kinderen naar de school. 's Avonds om 16.45 uur worden de kinderen opgehaald aan de school en kunnen in het Zwaluwnest opgevangen worden tot 19.00 uur.

Op woensdagnamiddag is er een aanbod volgens leeftijd.

Tijdens de vakantie zijn er van 10 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur activiteiten, tijdens de andere momenten is het vrij spel. Onder vrij spel verstaan we gezelschapsspelen, kleuren, sjotteren, lego, poppen, verkleden, voetballen,… . Activiteiten zijn onder andere knutselen, bosspel, kringspelen, verhalen lezen, toneel spelen, poppenkast, speurtocht, griezelen, uitstap, kleien,

Hoe inschrijven / reserveren ...?

Heb je al een basisdossier?

Je hebt een login voor de reserveringswebsite, i-School: Je kan maximaal een maand vooraf reserveren voor de voor- en naschoolse opvang en de opvang op woensdagnamiddag.

De eerste 5 dagen van de maand vooraf kom je op een reserveringslijst. Op de 6de dag worden de plaatsen toegewezen volgens de voorrangsregels: 1. inwoner van Edegem, 2. schoolgaand in Edegem, 3. werkend in Edegem. Je krijgt dan een mail met een bevestiging.

Vb. Je hebt opvang nodig op 8 december. Reserveren kan vanaf 1 november. Iedereen komt op een reservatielijst tot en met 5 november. Op 6 november krijg je een bevestiging of een melding dat alle plaatsen reeds volzet zijn. Komt er tussen 6 november en 15 november toch nog een plaats vrij: wie eerst op de wachtlijst staat, krijgt een melding en kan alsnog gebruik maken van het IBO.

Voor schoolvrije dagen en vakantiedagen moet je ook reserveren via i-School IBO.

Heb je nog geen basisdossier?

Schrijf je in op het secretariaat van het IBO tijdens de permanentie-uren. Denk erom, je moet wel wat meebrengen om je basisdossier in orde te maken!

Inschrijvingen verlopen online: klik hier

Permanentie-uren secretariaat IBO De Speelclub: (klik hier voor meer info)

Meebrengen

Bij inschrijving op het secretariaat breng je volgende gegevens en documenten mee:

 • een bewijs van het kinderbijslagfonds;

 • een bewijs van gezinssamenstelling;

 • naam, adres en telefoonnummer van huisarts en gegevens van de werkgevers van de ouders;

 • de datum van de laatste tetanusvaccinatie.

Kosten (sinds 1 januari 2023)

Opvang op school:

 • 8u00 tot 8u15: 0,65 EUR (met een forfait per factuurperiode)

 • 12u20 tot 13u20: 1 EUR (met een forfait per factuurperiode)

 • 15u45 tot 16u45: 1 EUR (per dag wordt de badge gescand)

Voor- en naschoolse opvang op het Zwaluwnest:

 • meer info over de prijzen en voorwaarden vind u HIER

In de vakantie en op schoolvrije dagen betaal je:

 • meer info over de prijzen en voorwaarden vind u HIER

Adres ♦ telefoon ♦ mailadres

Het Zwaluwnest

Drie Eikenstraat 16

2650 Edegem

tel: 03/330.16.90 (tijdens openingsuren)

INFO vzw Koraal

Otto Veniusstraat 20

2000 Antwerpen

03 259 29 87

info@koraal.be

www.koraalweb.be


Allerlei vragen en antwoorden...

Waarvoor staat 'IBO De Speelclub'?

IBO staat voor Initiatief Buitenschoolse opvang en is een officiële term voor erkende buitenschoolse opvang (volgens wettelijke voorwaarden). IBO staat voor de opvangsoort en De Speelclub is onze naam.

Waarom mogen ouders geen kinderen uit de rij halen tussen de school en de opvang?

Kinderen mogen niet uit de rij worden gehaald van school naar de opvang om te vermijden dat alle kinderen onnodig moeten wachten op de openbare weg terwijl begeleiding met de aanwezigheidslijst bezig is. Verder moet er steeds uitgetekend worden vanaf we de kinderen onder onze hoede hebben gehad (vanaf we het schoolterrein hebben verlaten). Indien er niet wordt uitgetekend, rekenen we aan tot 19 uur.

Wat doet een lokale coördinator?

In De Speelclub werken twee lokale coördinatoren, waarvan een diensthoofd van de kinderopvang- en jeugddienst. Zij zorgen voor onder andere uurroosters, teamvergaderingen, afspraken, draaiboek, permanentie, bestellingen, oudercontacten, vorming, verlofregeling, administratie,… . Zij zijn de aanspreekpunten voor kinderen, ouders en begeleiding. Het diensthoofd draagt de eindverantwoordelijkheid.

Waarom moeten we vooraf reserveren voor vakanties en schoolvrije dagen?

De Speelclub is erkend voor een beperkt aantal plaatsen door Kind en Gezin. Aangezien er op die momenten veel meer mensen beroep op ons willen doen dan dat we plaatsen hebben, is het noodzakelijk om vooraf te reserveren. Zo kunnen we ook het aantal begeleiders aanpassen aan het aantal kinderen.

Hoe worden de opvangplaatsen verdeeld?

Inschrijven doe je via i-School. De eerste 5 dagen van de maand vooraf kom je op een reserveringslijst. Op de 6de dag worden de plaatsen toegewezen volgens de voorrangsregels: 1. inwoner van Edegem, 2. schoolgaand in Edegem, 3. werkend in Edegem. Je krijgt dan een mail met een bevestiging.

Het systeem houdt wel rekening met de leeftijdsgroepen dus kan het zijn dat er vb voor kids nog plaatsen zijn maar voor de bengels niet meer.

Spelen de kinderen in leeftijdsgroepen?

Tijdens de activiteiten in de vakanties worden de kinderen ingedeeld volgens leeftijd. Elke groep heeft zijn eigen kleur van sjaaltje en eigen groepskreet.

 • Ukjes: peuterklas en eerste kleuterklas - rood - ‘Ukjes boe ukjes boe!’

 • Bengels: tweede en derde kleuterklas - blauw - ‘Geen engeltjes maar bengeltjes’

 • Sloebers: eerste en tweede leerjaar - groen - ‘Hop hop hop, sloebers aan de top’

 • Kids: derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar - zwart - ‘Zwart wit, coole kid!’

Mag mijn kind zomaar van leeftijdsgroep veranderen?

Neen, kinderen kunnen niet naar een hogere groep gaan omdat ze nog niet alle vaardigheden beschikken om met de activiteiten mee te doen. Eventueel kan een kind wel naar een lagere groep op voorwaarde dat het zich aanpast aan de jongere kinderen.

Hoe ziet een vakantiedag in De Speelclub eruit?

7 uur: De deuren van de speelclub gaan open. Vanaf nu komen ouders en kinderen zich melden bij de begeleiding. Ouders tekenen het prestatieblad en kinderen krijgen hun sjaaltje. Hun jas en rugzak worden weggelegd.

9.30 uur Het opruimmuziekje wordt opgezet. De kinderen ruimen samen met begeleiding alles op.

9.35 uur Tienuurtje: de kinderen gaan per leeftijdsgroep zitten. Ze krijgen een drankje en een koek, appel, yoghurt, wafel,…

9.45 uur Opening: om de dag te starten verzamelen alle kinderen zich om naar een toneeltje van de begeleiding te kijken of een spel te spelen.

10 uur Start activiteiten van de voormiddag in groepen.

12 uur Lunch: kinderen eten hun eigen boterhammen en krijgen een drankje van de speelclub.

12.30 uur vrij spel

13.30 uur Start activiteiten van de namiddag in groep

15.30 uur Vieruurtje: de kinderen gaan per leeftijdsgroep zitten en krijgen een drankje en een koek, appel, yoghurt, wafel,…

15.45 uur vrij spel

Vanaf nu kunnen ouders de kinderen komen afhalen. Ze zoeken eerst hun kinderen, nemen hun jas en rugzak en melden zich aan de begeleiding. De ouders tekenen het prestatieblad en de kinderen leggen hun sjaaltje in de wasmand.

19 uur De speelclub sluit haar deuren.

Huishoudelijk Reglement IBO De Speelclub:

Klik hier

Website voor babysitters