Quarantaine of naar school?

Update code geel: 7 maart 2022: (bron: Onderwijs Vlaanderen)

Contact op school met positieve leerling of leerkracht:

Leerlingen uit het basisonderwijs die op school in nauw contact kwamen met een besmette persoon en zelf geen symptomen vertonen, worden daardoor als laagrisicocontact beschouwd:

 • niet meer testen

 • geen quarantaine 

Ook indien er meerdere besmettingen zijn in de klas binnen een korte periode, worden alle leerlingen als laagrisico-contact beschouwd en leidt dit niet tot het automatisch in quarantaine plaatsen van de hele klas.

Als de school niet in vervanging kan voorzien omdat er niemand beschikbaar is, kan er alsnog overgegaan worden tot het sluiten van de klas: NOODREM

Mijn kind heeft symptomen van Covid-19: er moet getest worden:

Het kind blijft thuis in quarantaine tot de uitslag van de test gekend is ( broers en zussen mogen naar school, tenzij de arts anders beslist)

  • test is negatief: kind mag terug naar school

  • test is positief:

   • alle kinderen van de leefeenheid met symptomen blijven thuis, uitgezonderd kinderen met een geldig herstelcertificaat

   • ouders verwittigen de school

   • school verwittigt het CLB

   • school verwittigt de ouders van de klas met melding "verhoogde waakzaamheid"

Contact binnen de leefeenheid (besmette broer, zus, ouder, ...)

Niet-gevaccineerde kinderen:

Indien kinderen onder 12 jaar en kinderen vanaf 12 jaar die nog in het basisonderwijs zitten én niet gevaccineerd zijn, blootgesteld worden aan een besmetting binnen het gezin, worden ze als hoogrisico-contact beschouwd en volgen ze de algemene quarantaineregels:
Dit houdt in:

 • een quarantaine van 10 dagen in,

 • met mogelijkheid om vanaf dag 7de quarantaine te verlaten mits een dagelijkse negatieve zelftest (vanaf dag 7 t.e.m. dag 10).

 • de quarantaine mag steeds en uitsluitend verlaten worden om naar school te gaan (vanaf dag 7)

Gevaccineerde kinderen:

Kinderen die volledig gevaccineerd zijn, moeten niet preventief in quarantaine als ze geen symptomen hebben.

Kinderen met symptomen?

 • kind blijft best 1 dag thuis ‘ter observatie’

   • bevestigen de symptomen zich en zijn ze mild: kind mag naar school

   • symptomen worden erger:

       • kind blijft thuis en doet eventueel een zelftest

       • je vult de vragenlijst in via de QR-code en laat het kind testen met de code

 • kinderen met een chronische ziekte of allergie:

   • als de symptomen ‘vergelijkbaar’ zijn met vorige reacties: het kind mag naar school

   • graag de klastitularis verwittigen

 • Kinderen die 2 dagen symptomen vertonen, worden zo snel mogelijk getest en /of blijven thuis

 • Kleuters met een snotneus: bij een negatieve speekseltest mogen ze toch naar school (verkrijgbaar op school aan kostprijs)

 • Kinderen bij wie minder dan 5 maanden geleden een COVID-19-infectie gedetecteerd werd met een PCR- of antigeentest, afgenomen door een zorgverlener, worden vrijgesteld van quarantaine. (=herstelcertificaat) Wij vragen om het herstelcertificaat door te mailen naar ave@edegem.be
  Let op! een zelftest die je thuis afgenomen hebt, geeft geen recht op een herstelcertificaat: bij symptomen moet het kind minimaal 6 dagen thuis blijven. Vanaf dag 7 t.e.m. dag 10 mag het enkel naar school met een dagelijkse, negatieve zelftest

 • Na de quarantaineperiode geldt gedurende een periode van 10 dagen verhoogde waakzaamheid:

   • afstand bewaren,

   • vermijden van contacten met kwetsbare personen…

Een kind voelt zich ziek op school:

 • bij koorts worden de ouders gebeld om het kind op te halen

 • geen koorts: de ouders worden gebeld als een kind minstens 2 symptomen vertoont

 • als een kind naar huis gaat:

  • ontsmet de klasleerkracht de bank en de stoel van het kind

  • ontsmetten we de kraan (kranen) en deurklinken

  • als ouder beoordeel je of je de huisarts raadpleegt of nog een dag afwacht