Inschrijvingen lagere afdeling

Voor 2024 – 2025 EERST AANMELDEN via het digitaal aanmeldingssysteem (website beschikbaar vanaf 1 februari), daarna volgt pas de definitieve inschrijving op basis van de toegewezen ‘tickets’. 

Hoe aanmelden?

Algemene capaciteit lager

Capaciteit  lagere school schooljaar 2024 – 2025: per klas (plaatsen beschikbaar)


Eerste leerjaar

Andere leerjaren


Wat je nog moet weten…

Inclusief onderwijs

Onze school wil een weloverwogen bijdrage leveren tot inclusief onderwijs.

Wij stellen ons open voor kinderen met een fysieke handicap, met beperkt zicht of gehoor.

Kinderen met een lichte mentale handicap kunnen starten in de lagere school als ze in onze kleuterschool hebben gezeten of als ze met een positief advies uit het buitengewoon onderwijs komen.

In de klassen differentiëren wij op niveau en tempo binnen de leerstof van het leerjaar. (compenserende en dispenserende maatregelen)  Indien een kind een leerachterstand heeft waardoor het leerstof op een lager klasniveau nodig heeft, zal het buitengewoon onderwijs, basisaanbod, meer mogelijkheden kunnen bieden voor dit kind.

Wat meebrengen bij inschrijving?

Procedure bij wachtlijst

Schoolverandering: kan dat zomaar?

Veranderen kan…

Zodra u uw kind inschrijft in een andere school, vervallen al uw rechten in de huidige school.
Dit gebeurt automatisch via het online platform van het Vlaamse Onderwijs. Graag ontvangen wij op voorhand een seintje.

Verhuizen

Kom je in Edegem wonen in de loop van het schooljaar en is de afstand naar de vorige school te ver, dan ben je steeds welkom in onze school voor zover de draagkracht van de school dit aan kan en de capaciteit niet bereikt is. Breng alvast de rapporten mee van het lopende schooljaar.

Maak telefonisch een afspraak voor een intake-gesprek met de directie. Dit kan eventueel gevolgd worden door een gesprek met het zorgteam.

Een leerling wordt in principe ingeschreven in dezelfde klasgroep als in de vorige school. Wij zullen ons uiterste best doen opdat je kind zich snel zal thuis voelen in onze school!

Schoolverandering omwille van andere reden

In principe staan wij open voor alle kinderen. Toch raden wij aan om veranderingen van school te laten samengaan met het begin van een nieuw schooljaar op 1 september…

Enkel in uitzonderlijke gevallen willen wij samen met de ouders een ander instapmoment afspreken, dit is altijd een dag na de dichtstbijzijnde vakantieperiode.

Maak telefonisch een afspraak voor een intake-gesprek met de directie. Dit zal intern gevolgd worden door een gesprek met het zorgteam en pas na dit overleg zal de leerling wel of niet ingeschreven worden.

Wij hopen dat je kind zich snel zal thuis voelen in onze school.