Symptomen? Ben je ziek?

Heb je koorts en/of luchtwegklachten, zoals hoesten en problemen met ademhalen? Blijf dan thuis en bel je huisarts. Niet iedereen die ziek wordt, is besmet met het coronavirus. Deze poster kan je helpen om de symptomen te herkennen.

De symptomen zijn toch lichtjes anders:

 • Pijnlijke keel

 • Verstopte neus

 • Droge hoest

 • Pijn in het lichaam, met name rug- en nekpijn

 • Verhoging of koorts

 • hoofdpijn

 • vermoeidheid en hangerig

 • misselijkheid en diarree

Weinig voorkomende symptomen bij omikron

 • verleizen van reuk en smaak

 • kortademigheid

Twijfel je?
Contacteer het Centrum voor Leerlingenbegeleiding of je huisarts en vraag om advies.

Leerlingen of personeelsleden kunnen op school koorts krijgen. Koorts betekent niet automatisch dat je besmet bent. Een verhoogde temperatuur kan ook nog andere oorzaken hebben, zoals fysiologische aspecten (fysieke inspanning, ovulatie), zonder dat dit noodzakelijk een klinische betekenis heeft. Zijn er ook nog andere symptomen die wijzen op een besmetting, zoals vermoeidheid, hoesten, ademhalingsproblemen? Ga dan naar huis en bel de huisarts.

Wat als een leerling ziek wordt op school of in de opvang?

 • We houden 1,5m afstand en vangen de leerling op in een afzonderlijke ruimte.

 • De ouders worden gevraagd om de leerling onmiddellijk te komen ophalen.

 • Het lokaal en het materiaal waarmee de leerling in aanraking kwam, worden ontsmet en de ruimte extra verlucht.

Extra links: