De derde grondwaarde: GROEIen

We bieden de kinderen een rijk en gevarieerd aanbod van technieken en materialen waardoor ze uitgedaagd worden om te experimenteren. Zo ontdekken ze hun eigen interesses en talenten. We nodigen hen uit om daar zowel binnen als buiten de klas mee aan de slag te gaan.

Iedereen heeft een eigen tempo. Daarom zorgen we voor een aanpak op maat: we differentiëren het aanbod, de hoeveelheid en/of de aanpak. We willen elk kind positief aanmoedigen om vanuit de eigen sterktes te blijven werken aan wat moeilijker gaat.

Samen met ouders en andere betrokkenen bouwen we aan de groei van elk kind. In overleg bepalen we welke compensaties of extra inspanningen er eventueel nodig zijn om gemotiveerd tot aan zijn einddoel te geraken.

Enkele concrete acties in de klassen

Kindgericht

De kleuters krijgen de kans om bij een oudere of jongere klas te gaan werken/spelen om zo op hun eigen niveau te ontwikkelen. Op die manier volgt elk kind een individueel traject.

In de lagere school bekrachtigen we dagelijks het gedrag van de kinderen op een positieve manier om hun zelfvertrouwen te stimuleren. Alle kinderen worden gewaardeerd ongeacht hun prestaties, achtergrond en gedrag. Kinderen leren dat iedereen anders is en leren daarmee omgaan.

Klasoverschrijdend samenwerken

De kleuterleefgroepen: een pieper- en een reuzenleefgroep werken intensief samen: de kleuters kunnen van het ene lokaal naar het andere en vinden daar extra mogelijkheden. Beide leerkrachten observeren en stimuleren de kleuters in hun ontwikkeling. Op de speelplaats worden kinderen van de lagere school uitgenodigd om mee spelletjes te begeleiden met de kleuters.

In de lagere school: De leerlingen van het tweede leerjaar werken samen met kinderen van het vijfde bij het tutorlezen. De kinderen van het zesde leerjaar zijn peters en meters voor onze eersteklassers: ze begeleiden en ondersteunen hen bij het leren lezen. Het derde en vierde leerjaar hebben 6 tot 10 ‘dolle vrijdagen’ waarbij ze samen kunnen kiezen uit een ruim aanbod van activiteiten.

1. VOEL - 2. KLEUR - 3. GROEI - 4. LEEF