Schooltoelage

Kinderen die kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het gezinsinkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

U ontvangt de schooltoeslag automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket tussen september en december.

Voorwaarden

Kinderen vanaf 3 jaar kunnen jaarlijks een schooltoeslag krijgen als

Je hebt geen recht op een schooltoeslag bij:

Het speelt geen rol of de leerling geslaagd is of niet.

Voldoende aanwezig op school

Kleuters

Het aantal dagen verplichte aanwezigheid stijgt met de leeftijd.

Let op:

De dagen waarop je kind afwezig was op school door de algemene COVID-19-maatregelen, tellen mee als aanwezig.

Lager onderwijs

Leerlingen lager onderwijs mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.

Een leerling is ongewettigd afwezig als hij zonder geldig bewijs niet op school aanwezig is. Met een geldig ziektebriefje bent u wettig afwezig.

Klopt het aantal aanwezige dagen niet?

Uw uitbetaler van het Groeipakket krijgt de gegevens automatisch door van het Ministerie van Onderwijs. Bent u het niet eens met het doorgegeven aantal aanwezige dagen? Neem dan contact op met de school.

Procedure

Ouders die met hun kinderen in Brussel, Wallonië, de Duitstalige Gemeenschap of een land van de EU wonen, en waarvan de kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen of Brussel gaan, zullen gecontacteerd worden door FONS, de uitbetaler van de Vlaamse overheid, om hun gegevens op te vragen. Het opsporen van deze gezinnen vergt tijd, omdat ze nog niet gekend zijn binnen het Groeipakket. Om het sneller te laten gaan, kunt u ook zelf een aanvraag doen vanaf 1 augustus voor het betrokken schooljaar bij een uitbetaler naar keuze.

Bedrag

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van:

Kleuteronderwijs Lager onderwijs

MEER INFO: klik hier