De tweede grondwaarde: KLEURen

Kinderen stappen spontaan en creatief de wereld in. Met een open geest proberen ze eigen oplossingen uit. Onze school daagt kinderen uit om op die speelse manier kleur en vorm te geven aan hun wereld. Met uitdagende opdrachten en werkvormen willen we talenten doen bruisen en originaliteit aanwakkeren, zodat kinderen vol energie en met veel goesting naar school komen. We willen hen sterk maken om levenslang te kunnen bouwen aan hun dromen en te geloven in hun eigen talenten.

Enkele concrete acties in de klassen

Experimenteren en exploreren

De kleuters krijgen een ruim aanbod van technieken en verschillende materialen waar ze zelfstandig mee aan de slag gaan.

In de lagere school krijgen de kinderen minstens twee keer per schooljaar een beeldende/technische opdracht die ze proberen uit te voeren met een volledig vrije keuze van materialen en technieken.

Tonen

De reuzenkleuters tonen tijdens een maandelijks stoefmomentje aan de parallelklas waar ze mee bezig zijn geweest.

In de lagere school voorzien we opdrachten om in de klas te spreken voor de groep: we vertrekken van eenvoudige onderwerpen zoals een weerbericht presenteren, een favoriet boek voorstellen tot het kiezen van een eigen onderwerp en daar de klasgenoten over inlichten.

Creata is een jaarlijks muzisch project waarbij de kinderen na een instapweek én tijdens een projectweek andere talenten kunnen ontdekken en dit tonen aan elkaar en aan de ouders.

Zelfstandigheid

Vanaf de kleuters kunnen de kinderen het basismateriaal dat ze nodig hebben in de klas om een opdracht uit te voeren zelfstandig nemen en opbergen (aan de hand van pictogrammen).

In de lagere school worden de kinderen aangemoedigd om zelf of door middel van een aanzet van de leerkracht verschillende oplossingsstrategieën te bedenken en die met een geschikte werkwijze uit te voeren.

1. VOEL - 2. KLEUR - 3. GROEI - 4. LEEF