Thuis blijven of naar school?
(Info voor kinderen tot 12 jaar)

Iemand van het gezin wordt getest op corona op aanraden van de arts of contact tracing:

De kinderen van dat gezin mogen naar school blijven gaan, tenzij de arts anders beslist

   • test is negatief: kinderen gaan naar school, ook als de dokter beslist dat het andere gezinslid nog een 2de test moet laten doen.

   • test is positief:

    • kinderen blijven mee in quarantaine tot het gezinslid ‘genezen’ verklaard wordt

    • ouders verwittigen de school

    • de school verwittigt het CLB: zij beslissen of er al dan niet verdere acties moeten ondernomen worden in de school

Een kind moet getest worden:

Het kind blijft thuis in quarantaine tot de uitslag van de test gekend is ( broers en zussen mogen naar school, tenzij de arts anders beslist)

  • test is negatief: kind mag terug naar school

  • test is positief:

   • gezin gaat in quarantaine: alle kinderen van het gezin blijven thuis

   • ouders verwittigen de school

   • school verwittigt het CLB: zij beslissen of er al dan niet verdere acties moeten ondernomen worden in de school

Een kind heeft een verkoudheid, buikpijn, keelpijn, …

  • kind blijft best 1 dag thuis ‘ter observatie’

   • bevestigen de symptomen zich en zijn ze mild: kind mag naar school

   • symptomen worden erger:

       • kind blijft thuis, ouders nemen best contact op met de huisarts en houden het kind thuis

       • je vult de vragenlijst in via de QR-code en laat het kind testen indien dat

  • kinderen met een chronische ziekte of allergie:

   • als de symptomen ‘vergelijkbaar’ zijn met vorige reacties: het kind mag naar school

   • graag de klastitularis verwittigen

  • een kind heeft meerdere symptomen die gelinkt kunnen worden met Corona:

   • het kind blijft thuis

   • ouders nemen contact op met de huisarts

   • huisarts beslist of het kind al dan niet naar school mag / getest wordt

Een kind voelt zich ziek op school:

 • bij koorts worden de ouders gebeld om het kind op te halen

 • geen koorts: de ouders worden gebeld als een kind minstens 2 symptomen vertoont

 • als een kind naar huis gaat:

  • ontsmet de klasleerkracht de bank en de stoel van het kind

  • ontsmetten we de kraan (kranen) en deurklinken

  • als ouder beoordeel je of je de huisarts raadpleegt of nog een dag afwacht