Project voor een pestvrije school

Een pestvrije school waar ieder kind zich thuis voelt en nooit schrik moet hebben om gepest te worden… Daar dromen we allemaal van. Enkel dromen is echter niet voldoende! Met dit actieplan hopen we samen tot een nog aangenamere schoolomgeving te komen.

Met de werkgroep projecten, de ouders en de leerlingen hebben we na twee jaar zoeken en evalueren een actieplan opgesteld. Hier kan u de verschillende gedragscodes nakijken.

Samen maken we een pestvrije school

Of kijk ook eens op www.pestweb.nl.