Schoolbussen

De school kan beroep doen op twee schoolbussen die de kinderen ’s morgens en ’s avonds vervoeren.

De bus haalt en brengt de kinderen enkel op adressen BINNEN de grenzen van Edegem. Er zijn 2 toeren die elk een deel van Edegem doorkruisen.

Bus 1 met de rode olifant

Toer 2012 – 2013:

Rit 1: vertrek om 7u30 aan Fr.Kusterslaan, Willem Herreynstraat, Pieter Coudenberghlaan, Omer van Ommerenplein, Jachtlaan (tunneltje),Varenblok, Leo Baekelandstraat, Elsenborghlaan, Te Nijverdoncklaan, Hazeschransstraat, Sorbrechthofstraat, Den Eeckhofstraat, Ter Voortlaan, Jan De Bodtlaan, Gerard Van Laethemlaan, School

Rit 2: vertrek om 8u10 aan hoek Vestinglaan/Paul Moonslaan,De Burletlaan, hoek Pastoor Moonslaan/D’Heldtlaan, hoek Garden Citylaan/Sterrenlaan, hoek Sterrenlaan/Fort 5-straat, School

Bus 2 met de groene olifant

Toer 2012 – 2013:

Rit 1: vertrek 7u45 aan Mechelsesteenweg ‘Exell’,  De Wieken, Edegemsestraat, Volhardingsstraat, hoek Tony Bergmannstraat/E.Staesstraat, Tony Bergmannstraat, Onafhankelijkheidsstraat, School

Rit 2: vertrek 8u07 aan Buizegemlei, Sint Goriksplein, Biezenwei, Ernest Jouretlaan, Elsbos, Kruisbeemd, Grote Dries, School

Nieuwe halte aanvragen

Elk schooljaar in september vraagt het secretariaat aan alle (kandidaat) busgebruikers waar ze ’s morgens wensen op te stappen en waar ze na de lessen moeten afgezet worden. Op basis van deze bevraging worden de bustoeren uitgetekend zodat elk kind een op-en afstapplaats heeft zo dicht mogelijk bij zijn/haar bestemming. Er wordt geprobeerd om voor de deur te stoppen of in de onmiddellijke omgeving zodat de kinderen niet moeten oversteken. Als de kinderen toch moeten oversteken bij het afzetten, zal de busbegeleider de kinderen veilig helpen oversteken.

Kinderen die tijdens het schooljaar instromen in de school, gebruiken tot het einde van het schooljaar een bestaande halte in hun buurt. Enkel als het mogelijk is om mits een kleine ingreep de bustoer zo aan te passen, zal dit gebeuren. De bustoer wordt echter niet volledig aangepast tijdens het schooljaar. Dat kan alleen in september.

 

Veel gestelde vragen

 

 • Altijd meerijden?
  Je bent niet verplicht om elke dag mee te rijden met de bus.
 • Vanaf welke leeftijd?
  Kleuters mogen zelfstandig, zonder begeleiding van een broer of zus, meerijden vanaf ze 4 jaar zijn.
  Enkel na overleg met de directie kan van deze regel afgeweken worden.
 • Klaar staan ’s morgens?
  ’s Morgens moet je 5 minuten vooraf klaar staan aan de afgesproken halte. Sta je er niet, dan stopt de bus niet en gaan we er van uit dat je geen gebruik maakt van de bus.
 • Terug naar huis?
  • Kleuters: buskaartje aan de boekentas hangen, zodat zowel de kleuterleiding als de busbegeleiding weet of de kleuter mee moet met de bus of niet. Op het buskaartje staat ook welke bus en waar ze afgezet moeten worden. Het secretariaat maakt deze kaartje. Bij verlies, verwittig het secretariaat, ze bezorgen je snel een nieuw kaartje.
  • Lagere school: kinderen moeten zelf weten of ze met de bus mee moeten en gaan op het belsignaal in de busrij staan.
 • Moet ik klaar staan aan de halte als mijn kind afstapt?
  Voor kleuters en kinderen van het eerste leerjaar wacht de bus telkens tot het kind wordt opgevangen door een ouder, grootouder, onthaalmoeder, broer of zus,… Wij rekenen erop dat dit maximaal 2 minuten duurt. Hou de bus dus goed in het oog en kom buiten staan als je ze ziet aankomen.
 • Wat als er niemand klaar staat of als er niemand thuis is?
  Als de busbegeleider langer moet wachten of er blijkt niemand thuis, dan worden de kinderen terug mee naar de school genomen. De kinderen moeten dan afgehaald worden op de school voor 16u30 anders worden ze mee naar het IBO gebracht en moet je ze daar afhalen.
 • Bus stuk?
  Er wordt ALTIJD voor vervanging gezorgd met kleinere busjes. Op die momenten kan het zijn dat we van het normale uurrooster afwijken maar het gemeentebestuur zal altijd voor een oplossing zorgen binnen de beschikbare mogelijkheden.

Kostprijs

Een rit kost 50 cent.

In de bus liggen buskaarten per gezin. Bij elke rit wordt aangeduid wie meerijdt met de bus. Als de buskaart met 40 ritten vol is, wordt ze ingegeven in het facturatiesysteem.  Drie keer per schooljaar worden de facturen opgesteld.

Kortingen…? 

De prijs voor een derde busgebruiker uit hetzelfde gezin is 0,25 EUR. De prijs per busrit voor alle kinderen uit hetzelfde gezin met meer dan 3 busgebruikers is 0,25 EUR. Deze reducties worden onmiddellijk verrekend bij elke facturatie.

Bij niet-betaling van de facturen, mag je geen gebruik meer maken van de bus.