Maximumfactuur

Dit schooljaar 2020-2021 gelden volgende tarieven die de school mag aanrekenen aan ouders voor extra activiteiten zoals uitstappen. Voor de kleuters is het plafond 45 euro per jaar. Voor kinderen in de 90 euro. Als de index stijgt, wordt dat bedrag volgend schooljaar mogelijk verhoogd.

Andreas Vesalius kiest er voor om het maximum te vragen dat wettelijk toegestaan wordt. Om alle activiteiten te betalen die de school inricht, legt de school een deel bij uit de werkingsmiddelen. Op de factuur zal je dus hogere uitgaven zien dan wat je als ouder uiteindelijk moet betalen.

laatste indexaanpassing: aug. 2020
Deel dat de ouders betalen vanaf 1 sept. 2020Deel dat de school max. bijlegt per kind
Kleuter  
  Twee- en driejarigen (piepers)45 EUR*10 EUR
  Vierjarigen (rode reuzen)45 EUR*15 EUR
  Vijfjarigen (blauwe reuzen)45 EUR*15 EUR
Lager  
  Elk leerjaar90 EUR *0 EUR
  Meerdaagse uitstappen445 EUR op 6 schooljaren **
1ste:€5, 2de: €40, 3de: €40, 4de: €120, 5de: €125, 6de: €115
200 EUR op 6 schooljaren
1ste: €20, 2de: €30, 3de: €30, 4de: €40, 5de: €45, 6de: €30

* Sommige ziekenfondsen betalen 5 EUR terug per schoolreis. Vraag het formulier en laat het invullen op school!
** Alle ziekenfondsen betalen een deel terug per openluchtklas: 25 tot 35 EUR per jaar. Vraag het formulier aan en laat het invullen op school. Zo kan je 150 tot 210 EUR per kind terugkrijgen op de hele schoolloopbaan.

Leeftijdsgebonden en …

In het nieuwe systeem wordt de maximumfactuur in het kleuteronderwijs voortaan niet meer gekoppeld aan de leeftijd van het kind. Voor  alle kleuters wordt het plafond opgetrokken tot 45 euro.

… geïndexeerd

Daarnaast worden alle bedragen, dus ook in het lager onderwijs, voortaan jaarlijks aangepast op basis van de gezondheidsindex van de maand maart van het kalenderjaar waarin het schooljaar begint. Op die manier hebben schoolbesturen enkele maanden de tijd om de nodige aanpassingen voor te bereiden. De berekening gebeurt aan de hand van een formule waarbij de bedragen worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf.

Na indexering bedraagt de maximumfactuur volgens het voorstel nu voor de kleuters maximaal 45 euro.

Ook in het lager onderwijs

Op basis van de huidige index zouden ouders van kinderen uit het lager onderwijs voortaan maximaal 85 euro per schooljaar moeten ophoesten. Het maximale bedrag dat de school mag aanrekenen voor meerdaagse uitstappen over de hele carrière in de lagere school is 445 euro (indexaanpassing vanaf september 2020) . Gelet op de stijging van de gezondheidsindex is de kans groot dat het plafond voor het volgende schooljaar opnieuw zal stijgen.

Speciaal voor scholen in een landelijke omgeving start ook overleg met vervoersmaatschappij De Lijn over goedkoper busvervoer. Voor hen neemt het busvervoer een grote hap uit het bedrag dat ze aan de ouders mogen aanrekenen.

Wat zit er in de maximumfactuur en wat niet?

Binnen de maximumfactuur

Alle kosten die verbonden zijn aan het pedagogisch project van de school en waarvan de school vindt dat ze bijdragen tot het behalen van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen:

 • zwemmen
 • cultuur: poppenkast, theater, workshops, film, …
 • educatieve uitstappen
 • schoolreis
 • de jaarlijkse openluchtklassen in de lagere school van slaapnacht eerste leerjaar tot zeeklassen zesde leerjaar

Buiten de maximumfactuur:

 • tijdschriften
 • voor-en naschoolse opvang
 • busvervoer van thuis naar school en omgekeerd
 • drankjes voor ochtendspeeltijd of refter
 • activiteiten op woensdagnamiddag
 • schoolfotograaf: dit is een vrij aanbod: als ouder ben je vrij de foto’s al dan niet te kopen

Bron: Klasse voor leerkrachten, december 2011 en Edulex.
(laatste aanpassing: 7 november 2019)

Meer info: Site van het Vlaams Onderwijs

Laatste aanpassing: 19/08/2020