Hoe kan je inschrijven?

EERST AANMELDEN via het digitaal aanmeldingssysteem (website beschikbaar vanaf 1 februari), daarna volgt de definitieve inschrijving op basis van de toegewezen tickets.

Hoe aanmelden?

 • Van maandag 1 februari 2021 tot 21 februari mogen kinderen van personeel én kinderen behorende tot eenzelfde leefeenheid* van reeds ingeschreven kinderen, aanmelden.
  (LET OP !!  Voorrangsregeling: niet aangemeld vóór 22 febr.: voorrangsregel vervalt en je meldt aan als alle anderen)
  (*leefeenheid: kinderen wonenden onder hetzelfde dak: broers en zussen, nieuw samengestelde gezinnen, …)
 • 1 tot en met 31 maart: nieuwe leerlingen melden aan via de website:
  • het tijdstip van aanmelden heeft GEEN invloed op het al dan niet toekennen van een plaats
  • als ouder kies je in welke scholen je wil aanmelden
  • als ouder bepaal je de schoolvolgorde: op 1 de school die het meest je voorkeur geniet, enzoverder
  • je kan alleen een plaats toegewezen krijgen in een school die je aanduidt als daar plaats is: je kan 1 tot 8 scholen opgeven (Wij raden aan om minimum 2 scholen op te geven.)
 • Criteria bij bepalen  van de volgorde wie een ticket krijgt voor een school van uw keuze:
  • eerst op basis van afstand op wandelafstand (berekend door Google Maps),
  • vervolgens op basis van schoolkeuze (eerste, tweede, derde, … keuze)
  • bij ex aequo’s (zelfde afstand, zelfde schoolkeuze) wordt toeval toegepast (de computer kiest at random)
 • 3 tot 21 mei: INSCHRIJVEN: met je ticket ga je naar de school,
  bij voorkeur op dinsdag 4 mei van 8u30 tot 10u30 en 15u00 tot 18u00 of op afspraak

  • je ticket wordt omgezet in een definitieve inschrijving (de volgorde heeft geen invloed: iedereen met een ticket heeft een plaats)
  • MEEBRENGEN: KidsID (als je dit hebt) of ander officieel document van het kind
  • LET OP: als je niet met je ticket naar de toegewezen school gaat vóór 24 mei, vervalt het ticket en wordt de gereserveerde plaats vrijgegeven voor kinderen op de wachtlijst.
  • Op het secretariaat vragen wij u om alle gegevens rechtstreeks in te vullen op de computer. Nadien ondertekent u de afgedrukte inschrijvingsformulieren.
 • vanaf 31 mei: vrije inschrijving voor nog open plaatsen (principe: eerst is eerst)

Wie aanmelden?KidsID

 • alle kleuters geboren in 2019 of vroeger
 • kinderen die op de wachtlijst 2020 – 2021 stonden, hebben GEEN voorrang en moeten opnieuw aanmelden

Aantal plaatsen…?

 • 4 piepleefgroepen (2,5 & 3-jarigen)
 • 4 reuzenleefgroepen (4 & 5-jarigen)
 • elke groep gemiddeld 22 kleuters, op 1 februari ingestapt.

Graag een rondleiding, info over de school en onze visie?

wormappel.klein

 • Neem telefonisch contact op met de school zodat er een afspraak kan gemaakt worden: 03/289 21 50
 • De rondleidingen starten in het tweede trimester vanaf 16 januari tot eind februari
  • er zijn 3 keer per week rondleidingen
  • maximum 2 gezinnen per rondleiding
  • eerst info over de schoolvisie en nadien een kijkje in de klassen
  • voorzie +/- 1 uur voor deze kennismaking

Capaciteit

Schooljaar 2020 – 2021: per geboortejaar:

 • geboren in 2018: maximum 48 kleuters (volzet)
 • geboren in 2017: maximum 48 kleuters (nog 1 plaats)
 • geboren in 2016: maximum 48 kleuters (nog 7 plaatsen)
 • geboren in 2015: maximum 48 kleuters (volzet)
 • cijfers aangepast op 19/08/2020

Procedure wachtlijst

 • Als er een plaats vrij komt, wordt de eerstvolgende van de wachtlijst gebeld.
 • Als die op dat moment niet bereikbaar is, spreken wij een boodschap in op de voicemail én sturen wij een mail.
 • Wij verwachten binnen de 5 dagen een antwoord of de plaats wel of niet benut wordt.
  •    Als wij na 5 dagen geen reactie krijgen, vervalt deze plaats op de wachtlijst en verwittigen wij de eerstvolgende op de lijst.
  •    De kandidaat wenst de plaats wel:
   • op een afgesproken moment moeten de nieuwe formulieren van “gerealiseerde inschrijving” ondertekend worden op school
   • als dit niet gebeurt zonder verwittiging, vervalt het recht op inschrijving en wordt de eerstvolgende van de wachtlijst verwittigd

Wanneer instappen?

Schooljaar 2020-2021: Instapmomenten