Hoe kan je inschrijven?

Vanaf maandag 8 januari 2018 mogen kinderen van personeel en broers en zussen van reeds ingeschreven kinderen, inschrijven. (voorrangsregeling)
Vanaf dinsdag 13 maart 2018 om 16u00  starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2018 – 2019. (kleuters geboren in 2016 of vroeger)
Kinderen die op de wachtlijst 2017 – 2018 stonden, hebben GEEN voorrang en moeten opnieuw ingeschreven worden op 13 maart.

Het aantal plaatsen is beperkt:

 • 4 piepleefgroepen (2,5 & 3-jarigen)
 • 4 reuzenleefgroepen (4 & 5-jarigen)
 • elke groep gemiddeld 22 kleuters, op 1 februari ingestapt.

Capaciteit

Schooljaar 2018 – 2019: per geboortejaar:

 • geboren in 2016: maximum 27 kleuters voor 1 februari 2019 , max 36 kleuters in het totaal
  (volzet voor 1 februari, 1 kleuter op de wachtlijst voor september 2019)

  LET OP! Ook instappers (°2016) voor 1 september 2019 kunnen inschrijven.
 • geboren in 2015: maximum 48 kleuters (volzet, 5 kleuters op de wachtlijst)
 • geboren in 2014: maximum 48 kleuters (volzet, 1 kleuter op de wachtlijst)
 • geboren in 2013: maximum 48 kleuters (volzet, 1 kleuter op de wachtlijst)

*Cijfers aangepast op donderdag 15 maart 2018

Inschrijven

Eerste inschrijvingsdag 2018-2019: dinsdag 13 maart 2018 vanaf 16u00
Nadien: tijdens de schooluren van 8u45 tot 15u30, of maak vooraf telefonisch een afspraak: 03/289.21.50.

Meebrengen:KidsID

 • Bij voorkeur Kids ID : de gegevens kunnen ingelezen worden bij de inschrijving: dit gaat veel sneller en helemaal correct
 • ISI-kaart van het kind

Op het secretariaat vragen wij u om alle gegevens rechtstreeks in te vullen op de computer. Nadien ondertekent u de afgedrukte inschrijvingsformulieren.
Graag een rondleiding, info over de school en onze visie?
Neem telefonisch contact op met de school zodat er een afspraak kan gemaakt worden.
De rondleidingen starten in het tweede trimester vanaf 16 januari.

Procedure wachtlijst

 • Als er een plaats vrij komt, wordt de eerstvolgende van de wachtlijst gebeld.
 • Als die op dat moment niet bereikbaar is, spreken wij een boodschap in op de voicemail én sturen wij een mail.
 • Wij verwachten binnen de 5 dagen een antwoord of de plaats wel of niet benut wordt.
  •    Als wij na 5 dagen geen reactie krijgen, vervalt deze plaats op de wachtlijst en verwittigen wij de eerstvolgende op de lijst.
  •    De kandidaat wenst de plaats wel:
   • op een afgesproken moment moeten de nieuwe formulieren van “gerealiseerde inschrijving” ondertekend worden op school
   • als dit niet gebeurt zonder verwittiging, vervalt het recht op inschrijving en wordt de eerstvolgende van de wachtlijst verwittigd

Wanneer instappen?

Schooljaar 2017-2018

Instapmomenten 2017-2018

wormappel.klein

 • na paasvakantie: maandag 16 april 2018: kleuters geboren ten laatste op 16/10/2015
 • na hemelvaart: maandag 14 mei 2018: kleuters geboren ten laatste op 14/11/2015
 • maandag 3 september 2018: kleuters geboren ten laatste op 3/03/2016

Instapmomenten 2018-2019

 • maandag 3 september 2018: kleuters geboren ten laatste op 3/03/2016
 • na herfstvakantie: maandag 5 november 2018: kleuters geboren ten laatste op 5/05/2016
 • na kerstvakantie: maandag 7 januari 2019: kleuters geboren ten laatste op 7/07/2016
 • ‘TELDAG’  1 februari, starten op vrijdag 1 februari 2019: kleuters geboren ten laatste op 1/08/2016
 • na krokusvakantie: maandag 11 maart 2019: kleuters geboren ten laatste op 11/09/2016
 • na paasvakantie: dinsdag 23 april 2019: kleuters geboren ten laatste op 23/10/2016
 • na hemelvaart: maandag 4 juni 2019: kleuters geboren ten laatste op 4/12/2016
 • maandag 2 september 2019: kleuters geboren ten laatste op 2/03/2017