Hoe kan je inschrijven?

EERST AANMELDEN via  het digitaal aanmeldingssysteem (website beschikbaar vanaf 1 februari), daarna volgt de definitieve inschrijving op basis van de toegewezen tickets.

 
KLIK HIER

Hoe aanmelden?

 • Van maandag 25 januari 2021 tot/met 14 februari 2021 mogen kinderen van personeel én kinderen behorende tot eenzelfde leefeenheid* van reeds ingeschreven kinderen, aanmelden.
  (LET OP !!  Voorrangsregeling: niet aangemeld vóór 15 febr.: voorrangsregel vervalt en je meldt aan als alle anderen)
  (*leefeenheid: kinderen wonenden onder hetzelfde dak: broers en zussen, nieuw samengestelde gezinnen, …)
 • 1 tot en met 31 maart: nieuwe leerlingen melden aan via de website:
  • het tijdstip van aanmelden heeft GEEN invloed op het al dan niet toekennen van een plaats
  • als ouder kies je in welke scholen je wil aanmelden
  • als ouder bepaal je de schoolvolgorde: op 1 de school die het meest je voorkeur geniet, enzoverder
  • je kan alleen een plaats toegewezen krijgen in een school die je aanduidt als daar plaats is: je kan 1 tot 8 scholen opgeven (Wij raden aan om minimum 2 scholen op te geven.)
 • Criteria bij bepalen  van de volgorde wie een ticket krijgt voor een school van uw keuze:
  • eerst op basis van afstand op wandelafstand (berekend door Google Maps),
  • vervolgens op basis van schoolkeuze (eerste, tweede, derde, … keuze)
  • bij ex aequo’s (zelfde afstand, zelfde schoolkeuze) wordt toeval toegepast (de computer kiest at random)
 • 3 tot 28 mei: INSCHRIJVEN:
  • Je ontvangt op 26 april via mail een ticket als bevestiging van inschrijving,
  • In diezelfde week krijgt u een mail van de school om uw gegevens online in te geven om de inschrijving te vervolledigen.
  • LET OP: als je dit niet doet bij de toegewezen school vóór 9 mei, vervalt het ticket en wordt de gereserveerde plaats vrijgegeven voor kinderen op de wachtlijst.
  • U moet dan enkel nog voor 28 mei de inschrijvingsformulieren komen ondertekenen op  het schoolsecretariaat.
 • vanaf 1 juni: vrije inschrijving voor nog open plaatsen (principe: eerst is eerst)

Wie aanmelden?KidsID

 • alle kleuters geboren in 2019 of vroeger
 • kinderen die op de wachtlijst 2020 – 2021 stonden, hebben GEEN voorrang en moeten opnieuw aanmelden

Aantal plaatsen…?

 • 4 piepleefgroepen (2,5 & 3-jarigen)
 • 4 reuzenleefgroepen (4 & 5-jarigen)
 • elke groep gemiddeld 22 kleuters, op 1 februari ingestapt.

Graag een rondleiding, info over de school en onze visie?

wormappel.klein

 • Neem telefonisch contact op met de school zodat er een afspraak kan gemaakt worden: 03/289 21 50
 • De rondleidingen starten in het tweede trimester vanaf 16 januari tot eind februari
  • er zijn 2 keer per week rondleidingen
  • maximum 2 gezinnen per rondleiding
  • eerst info over de schoolvisie en nadien een kijkje in de klassen
  • voorzie +/- 1 uur voor deze kennismaking

Capaciteit

Schooljaar 2020 – 2021: per geboortejaar:

 • geboren in 2019: maximum 42 kleuters (nog 42 plaatsen)
 • geboren in 2018: maximum 48 kleuters (volzet)
 • geboren in 2017: maximum 48 kleuters (nog 6 plaatsen)
 • geboren in 2016: maximum 48 kleuters (nog 7 plaatsen)
 • cijfers aangepast op 28/01/2021

Procedure wachtlijst

 • Als er een plaats vrij komt, wordt de eerstvolgende van de wachtlijst gebeld.
 • Als die op dat moment niet bereikbaar is, spreken wij een boodschap in op de voicemail én sturen wij een mail.
 • Wij verwachten binnen de 5 dagen een antwoord of de plaats wel of niet benut wordt.
  •    Als wij na 5 dagen geen reactie krijgen, vervalt deze plaats op de wachtlijst en verwittigen wij de eerstvolgende op de lijst.
  •    De kandidaat wenst de plaats wel:
   • op een afgesproken moment moeten de nieuwe formulieren van “gerealiseerde inschrijving” ondertekend worden op school
   • als dit niet gebeurt zonder verwittiging, vervalt het recht op inschrijving en wordt de eerstvolgende van de wachtlijst verwittigd

Wanneer instappen?