Leefgroepen: visie & werking

Werking en visie

Ons doel is elk kind zich evenwichtig en veelzijdig te laten ontplooien. Wij proberen er in de eerste plaats voor te zorgen dat alle kleuters zich thuis voelen in onze school en dat ze graag komen.

Het concept van onze kleuterschool is gebaseerd op het feit dat een kind leert uit ervaringen en dit binnen het dagelijks klasgebeuren. We noemen dit ervaringsgericht onderwijs. We willen de kleuters zoveel mogelijk ervaringen laten opdoen door:

 • een ruim aanbod van verschillende activiteiten en materialen
 • hun motivatie en nieuwsgierigheid te prikkelen
 • ze uitdagingen te laten aangaan
 • hen te bevestigen in wat ze kunnen
 • hen te vertrouwen en raad te geven

De ontwikkeling van het kind situeert zich op drie domeinen:

 • verstandelijk (cognitief)
 • lichamelijk (motorisch)
 • emotioneel en sociaal (affectief)

Elk kind vordert voortdurend en volgens eigen tempo binnen deze domeinen.

 • De schoolrijpheid betekent het einde van de rol van de kleuterschool.
 • De schoolrijpheid is een natuurlijk gevolg van het ontwikkelingsproces en geen direct doel.

Leefgroepen?

Elke klasgroep bestaat uit kleuters van verschillende leeftijden met een vaste kleuterleiding die jaarlijks wisselt.

Het voornaamste voordeel van zo’n gemengde leeftijdsgroep is dat de jongere kleuters op een ongedwongen manier heel veel leren van oudere kleuters.
Een ander voordeel is dat zowel de zelfzekere als de minder zelfzekere vijfjarige kleuters genoeg aanzien vinden in deze gemengde leeftijdsgroep om een gezond zelfbeeld te ontwikkelen.

Het groepje ‘oudste kleuters’ per klas is kleiner en kan daardoor meer persoonlijk en individueel geobserveerd en begeleid worden.

Voor zij die er aan toe zijn, zal de samenwerking met de lagere school garanderen dat een vroegtijdige initiatie in het eerste leerjaar mogelijk wordt.

We hebben 2 ‘soorten’ leefgroepen:
De Piepleefgroepen: de 2,5 jarige instappers en 3 jarigen zitten samen. (geen ‘zomerklas’)
De Reuzenleefgroepen: de oudste 3jarigen, 4- en 5-jarige kleuters zitten hier samen.

Werking leefgroepen

Altijd op zoek naar extra ontwikkelingskansen.

Elke leeftijdsgroep heeft een kleur:

Groen: 2,5 – jarigen
Geel: 3 – jarigen
Rood: 4 – jarigen
Blauw: 5 – jarigen

Drie Piepleefgroepen

Wie 3 jaar of jonger is op 1 november, zit in een Piepleefgroep.
In de namiddag is het geregeld OPEN DEURTJE: de kleuters kunnen dan op ontdekking in de 3 lokalen.
Na elke vakantie zullen de nieuwe instromers in deze groepen terechtkomen.
Er is een kijkmoment voorzien in de week voor elk instroommoment zodat ouder en kleuter vooraf samen de klas kunnen verkennen. De data vind je op de kalender.
De Piepers hebben 4 speelgoedkarren die geregeld voor nieuwe spelimpulsen zorgen.
Wekelijks spelen de kleuterleerkrachten samen poppentheater voor de 3 groepen samen.

Vijf Reuzenleefgroepen

De vijf groepen doen wekelijks samen activiteiten zoals poppenkast, 10 zwembeurten voor de blauwe kleuters, schrijfdans, …

Voortdurend brengen wij nieuwe ontwikkelingskansen in de klassen! Op 3 manieren ondersteunen we dit:

1. Vijf rondreizende, grote hoeken:

Elke week een andere kar in de klas

De kookkar
Als deze kar binnenrolt, zetten ze de koksmutsen op.
Samen lekkere hapjes, koekjes, soep, … klaarmaken!

De bouwkar
Een kar vol grotere bouwmaterialen, doeken, palen,…
Ze bouwen ‘kampen’, burchten, tenten, …

De verkleedkar:
De schminktafel rolt binnen en het verkleden kan beginnen.

De winkelkar:
Een grote winkel op wielen zodat kinderen

De themaspeelkar:
Zelf kiezen welk thema er op de speeltafel komt: kasteel, garage, boerderij, dino’s, …

2. De puzzelhoek…:

Elke kleuter heeft een puzzelkaart zodat iedereen kan puzzelen op zijn eigen niveau.
In onze ‘puzzel-o-theek’ staan alle puzzels gerangschikt van heel eenvoudig tot zeer moeilijk .

3. De spelotheek:

Alle educatieve spellen staan gerangschikt per thema en per niveau.
Elke week wisselt de kleuterleiding het aanbod in de klas. Zo blijft het boeiend!

Enkele voordelen van deze inrichting:

 • meer materiaal beschikbaar voor alle kleuters
 • grotere afwisseling: elke week nieuwe uitdagingen in hun vertrouwd lokaal
 • variaties in eenzelfde hoek: in de zandtafel vind je geregeld ander spelmateriaal
 • kleuters leren activiteiten plannen: deze week kan ik bouwen,
  volgende week ga ik koken, dan kan ik me naar hartenlust verkleden en schminken, …