Iemand van het gezin wordt getest op corona op aanraden van de arts of contact tracing:

 • de kinderen van dat gezin mogen naar school blijven gaan, tenzij de arts anders beslist (NIEUW sinds maandag 7/09)
   • test is negatief: kinderen gaan naar school, ook als de dokter beslist dat het andere gezinslid nog een 2de test moet laten doen.
   • test is positief:
    • kinderen blijven mee in quarantaine tot het gezinslid ‘genezen’ verklaard wordt
    • ouders verwittigen de school
    • de school verwittigt het CLB én de lokale crisiscel: zij beslissen of er al dan niet verdere acties moeten ondernomen worden in de school

Een kind moet getest worden:

 • het kind blijft thuis in quarantaine tot de uitslag van de test gekend is ( broers en zussen mogen naar school, tenzij de arts anders beslist)
  • test is negatief: kind mag terug naar school
  • test is positief:
   • gezin gaat in quarantaine: alle kinderen van het gezin blijven thuis
   • ouders verwittigen de school
   • school verwittigt het CLB én de lokale crisiscel: zij beslissen of er al dan niet verdere acties moeten ondernomen worden in de school
     •  

Een kind heeft een verkoudheid, buikpijn, keelpijn, … 

  • kind blijft best 1 dag thuis ‘ter observatie’
   • bevestigen de symptomen zich en zijn ze mild: kind mag naar school
   • symptomen worden erger: kind blijft thuis, ouders nemen best contact op met de huisarts en houden het kind thuis
  • kinderen met een chronische ziekte of allergie:
   • als de symptomen ‘vergelijkbaar’ zijn met vorige reacties: het kind mag naar school
   • graag de klastitularis verwittigen
  • een kind heeft meerdere symptomen die gelinkt kunnen worden met Corona:
   • het kind blijft thuis
   • ouders nemen contact op met de huisarts
   • huisarts beslist of het kind al dan niet naar school mag / getest wordt

Een kind voelt zich ziek op school: 

 • bij koorts worden de ouders gebeld om het kind op te halen
 • geen koorts: de ouders worden gebeld als een kind minstens 2 symptomen vertoont
 • als een kind naar huis gaat:
  • ontsmet de klasleerkracht de bank en de stoel van het kind
  • ontsmetten we de kraan (kranen) en deurklinken
  • als ouder beoordeel je of je de huisarts raadpleegt of nog een dag afwacht