Leerplicht vanaf 5 jaar

  1. Minstens 290 halve dagen naar school

Vanaf 1 september 2020 verlaagt de leerplicht van 6 naar 5 jaar. Vanaf dan moet iedere 5-jarige minstens 290 halve dagen op school zijn, al is maximale aanwezigheid het streefdoel. Net zoals bij oudere leerplichtigen beslist de directie welke afwezigheden aanvaardbaar zijn (bijvoorbeeld kinesitherapie of logopedie), maar afwezigheidsattesten zijn niet nodig.

Is een 5-jarige geen 290 halve dagen aanwezig? Dan beslissen de klassenraden kleuter- en lager onderwijs of hij mag instappen in het lager onderwijs. Voor een groeipakket moet een 5-jarige ook minstens 290 halve dagen aanwezig zijn.

  1. Extra aandacht voor Nederlands

In derde kleuterklas wordt extra ingezet op taalvaardigheid Nederlands, zodat alle leerlingen goed voorbereid starten in het eerste leerjaar. Vanaf het schooljaar 2021-2022 (dus nog niet 2020-2021!) komt er ook een verplichte taalscreening en een taalintegratietraject voor kleuters die onvoldoende Nederlands kunnen.

  1. Recht op levensbeschouwing

In het officieel onderwijs heeft de verlaagde leerplicht ook gevolgen voor de lessen levensbeschouwing. Een 5-jarige is niet verplicht om levensbeschouwing te volgen, maar zijn ouders kunnen er wel om vragen. In dat geval sluit de kleuter aan bij de lessen levensbeschouwing in een lagere school.

Maximumfactuur meerdaagse uitstappen stijgt

De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen stijgt tot 445 euro aan het einde van het lager onderwijs.
De maximumfactuur voor materialen en activiteiten blijft ongewijzigd: 45 euro voor een kleuter en 90 euro voor een leerling lager onderwijs.